303 jobs - 13 added today
97115 registered Jobseekers
Recruiting? Call us on 01772 639042
Email me jobs relevant to my job search
6 days ago
only 22 days until close

Welsh Speaking PA x 2 / PA syn Siarad Cymraeg x 2


Orange Recruitment
Salary: £24, 165 - £26, 745
Location: UK
Job type: Permanent
Contact: Orange Recruitment
Category: PA Jobs
Apply
Select how you want to share:
View similar
Welsh Speaking PA x 2 / Governance Support x2

Location: Cardiff
Salary: £24,165 - £26,745
Closing date: Sunday 24 November 2019
Closing time: 17:00

Welsh language skills are essential for these roles.

Please note our client has two positions available in the Corporate Governance team, one will support the Chief Executive and Chair, the other will support the Director of Improvement and Development.

If you are interested in both roles, you wont need to apply twice, you will be assessed for both roles at the interview stage.

If you are only interested in one role please specify which one when you submit your application to us.

To apply for this Governance Support role, please submit your current CV and contact details online.

PA syn Siarad Cymraeg x 2 / Cymorth Llywodraethu x2

Lleoliad: Caerdydd
Cyflog: £24,165 - £26,745
Dyddiad cau: Dydd Sul 24 Tachwedd 2019
Amser cau: 17:00

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swyddi hyn.

Er sylw, mae dwy swydd ar gael yn y Tim Llywodraethu Corfforaethol, bydd un yn cefnogir Prif Weithredwr ar Cadeirydd, a bydd y llall yn cefnogir Cyfarwyddwr Gwella a Datblygu.

Os oes gennych ddiddordeb yn y ddwy rl, nid oes angen i chi wneud cais ddwywaith, cewch eich asesu ar gyfer y ddwy rl yn ystod cyfweliad.

Os mai dim ond mewn un rl y mae gennych ddiddordeb, nodwch pa un pan gyflwynwch eich cais i ni.

Welsh Speaking PA x 2 / Governance Support x2

Location: Cardiff
Salary: £24,165 - £26,745
Closing date: Sunday 24 November 2019
Closing time: 17:00

Welsh language skills are essential for these roles.

Please note our client has two positions available in the Corporate Governance team, one will support the Chief Executive and Chair, the other will support the Director of Improvement and Development.

If you are interested in both roles, you wont need to apply twice, you will be assessed for both roles at the interview stage.

If you are only interested in one role please specify which one when you submit your application to us.

To apply for this Governance Support role, please submit your current CV and contact details online.

PA syn Siarad Cymraeg x 2 / Cymorth Llywodraethu x2

Lleoliad: Caerdydd
Cyflog: £24,165 - £26,745
Dyddiad cau: Dydd Sul 24 Tachwedd 2019
Amser cau: 17:00

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swyddi hyn.

Er sylw, mae dwy swydd ar gael yn y Tim Llywodraethu Corfforaethol, bydd un yn cefnogir Prif Weithredwr ar Cadeirydd, a bydd y llall yn cefnogir Cyfarwyddwr Gwella a Datblygu.

Os oes gennych ddiddordeb yn y ddwy rl, nid oes angen i chi wneud cais ddwywaith, cewch eich asesu ar gyfer y ddwy rl yn ystod cyfweliad.

Os mai dim ond mewn un rl y mae gennych ddiddordeb, nodwch pa un pan gyflwynwch eich cais i ni.


Email me jobs relevant to my job search

  Back to the top