143 jobs - 0 added today
97350 registered Jobseekers
Recruiting? Call us on 01772 639042
Email me jobs relevant to my job search
18 days ago
only 10 days until close

Policy Research Officer


Orange Recruitment
Salary: £29,070
Location: UK
Job type: Contract
Contact: Orange Recruitment
Category: Legal Secretary Jobs
Apply on company site
Select how you want to share:
View similar
Policy & Research Officer

Location: Cardiff

Contract: 1 year, fixed term contract to cover secondment, possibly extending to 2 years.

Salary: £29,070

Hours: 35 hour per week

Closing date: Monday 6th April

Interviews will he held on Tuesday 14th April

Summary:

Our client has an exciting opportunity to join their hardworking, forward thinking team as a Policy and Research Officer for 1 year while the current postholder is seconded to another position. This could be extended to 2 years.

About Our Client:

They are the national body for Care & Repair in Wales, and a registered charity. Their vision is a Wales where all older people can live independently in warm, safe and accessible homes.

Job role:

The successful candidate will provide expertise and lead on policy and research. Working alongside the Chief Executive and Head of Agency Support & Development, you will contribute significantly to our representation and public affairs work, help our client achieve policy influencing objectives and maintain a high profile among policy makers, partners and stakeholders.

This post is suitable for candidates wishing to be seconded from their current role, and you should contact your current employer to discuss this.

Additional Information

• 25 days' holiday (pro rata)
• Paid for cash health plan
• Flexible system in operation. Work between 7am - 7pm, no core hours.


How to Apply

To apply please click the apply button.

Swyddog Polisi ac Ymchwil

Seiliedig: Swyddfa Genedlaethol, Caerdydd

Cyfnod: Contract sefydlog, un flwyddyn i lanw dros secondiad, o bosibl yn ymestyn i 2 flynedd.

Cyflog: £29,070, cyflog smotyn

Oriau: 35 awr yr wythnos

Dyddiad cau: Dydd Llun 6 Ebrill

Cynhelir cyfweliadau dydd Mawrth 14 Ebrill

Crynodeb

Mae gennym gyfle cyffrous i ymuno 'n tim blaengar, dygn fel Swyddog Polisi ac Ymchwil am 1 flynedd tra caiff deiliad presennol y swydd secondiad i swydd arall. Gellid ymestyn hyn i 2 flynedd.

Amdanom Ni:

Rydym yn gorff elusennol cenedlaethol a gweithiwn i sicrhau fod gan bob person hyn gartref diogel a chlyd syn addas iw hanghenion

Rl y swydd:

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhoi arbenigedd ac yn arwain ar bolisi ac ymchwil ar gyfer Care & Repair Cymru (CRC). Gan weithio gyda'r Prif Weithredwr a Phennaeth Cefnogaeth a Datblygu Asiantaethau, byddwch yn cyfrannu'n sylweddol at ein gwaith cynrychiolaeth a materion cyhoeddus, yn ein helpu i gyflawni amcanion dylanwadu ar bolisi a chadw proffil uchel ymysg gwneuthurwyr polisi, partneriaid a rhanddeiliaid.

Mae'r swydd hon yn addas are gyfer ymgeiswyr sy'n dymuno cael secondiad o'u swydd bresennol a dylech gysylltu 'ch cyflogwr presennol i drafod hyn.

Gwybodaeth Ychwanegol:

• 25 diwrnod o wyliau (pro rata)
• Cynllun iechyd arian y telir amdano
• Gweithredir system hyblyg. Gweithio rhwng 7am - 7pm heb unrhyw oriau craidd


Policy & Research Officer

Location: Cardiff

Contract: 1 year, fixed term contract to cover secondment, possibly extending to 2 years.

Salary: £29,070

Hours: 35 hour per week

Closing date: Monday 6th April

Interviews will he held on Tuesday 14th April

Summary:

Our client has an exciting opportunity to join their hardworking, forward thinking team as a Policy and Research Officer for 1 year while the current postholder is seconded to another position. This could be extended to 2 years.

About Our Client:

They are the national body for Care & Repair in Wales, and a registered charity. Their vision is a Wales where all older people can live independently in warm, safe and accessible homes.

Job role:

The successful candidate will provide expertise and lead on policy and research. Working alongside the Chief Executive and Head of Agency Support & Development, you will contribute significantly to our representation and public affairs work, help our client achieve policy influencing objectives and maintain a high profile among policy makers, partners and stakeholders.

This post is suitable for candidates wishing to be seconded from their current role, and you should contact your current employer to discuss this.

Additional Information

• 25 days' holiday (pro rata)
• Paid for cash health plan
• Flexible system in operation. Work between 7am - 7pm, no core hours.


How to Apply

To apply please click the apply button.

Swyddog Polisi ac Ymchwil

Seiliedig: Swyddfa Genedlaethol, Caerdydd

Cyfnod: Contract sefydlog, un flwyddyn i lanw dros secondiad, o bosibl yn ymestyn i 2 flynedd.

Cyflog: £29,070, cyflog smotyn

Oriau: 35 awr yr wythnos

Dyddiad cau: Dydd Llun 6 Ebrill

Cynhelir cyfweliadau dydd Mawrth 14 Ebrill

Crynodeb

Mae gennym gyfle cyffrous i ymuno 'n tim blaengar, dygn fel Swyddog Polisi ac Ymchwil am 1 flynedd tra caiff deiliad presennol y swydd secondiad i swydd arall. Gellid ymestyn hyn i 2 flynedd.

Amdanom Ni:

Rydym yn gorff elusennol cenedlaethol a gweithiwn i sicrhau fod gan bob person hyn gartref diogel a chlyd syn addas iw hanghenion

Rl y swydd:

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhoi arbenigedd ac yn arwain ar bolisi ac ymchwil ar gyfer Care & Repair Cymru (CRC). Gan weithio gyda'r Prif Weithredwr a Phennaeth Cefnogaeth a Datblygu Asiantaethau, byddwch yn cyfrannu'n sylweddol at ein gwaith cynrychiolaeth a materion cyhoeddus, yn ein helpu i gyflawni amcanion dylanwadu ar bolisi a chadw proffil uchel ymysg gwneuthurwyr polisi, partneriaid a rhanddeiliaid.

Mae'r swydd hon yn addas are gyfer ymgeiswyr sy'n dymuno cael secondiad o'u swydd bresennol a dylech gysylltu 'ch cyflogwr presennol i drafod hyn.

Gwybodaeth Ychwanegol:

• 25 diwrnod o wyliau (pro rata)
• Cynllun iechyd arian y telir amdano
• Gweithredir system hyblyg. Gweithio rhwng 7am - 7pm heb unrhyw oriau craiddEmail me jobs relevant to my job search

  Back to the top