143 jobs - 0 added today
97350 registered Jobseekers
Recruiting? Call us on 01772 639042
Email me jobs relevant to my job search
19 days ago
only 9 days until close

Financial Accountant


Orange Recruitment
Salary: Grade: 25-29 (£25,302.76 - £27,929.51)
Location: UK
Job type: Permanent
Contact: Orange Recruitment
Category: Finance Office Jobs
Apply
Select how you want to share:
View similar
Financial Accountant

Responsible to : Head of Finance

Grade: 25-29 (£25,302.76 - £27,929.51)

Hours and Contract Type: 37 Hours, Full Time, Permanent

Base: Aberystwyth Office

Closing Date: 31st March 2020 (midday)

Overall Purpose:

To support the Head of Finance in ensuring that appropriate financial and business information is produced in a format that will facilitate decision making and contribute to the sound financial management of the group.

Qualifications:

• Relevant accountancy qualification or equivalent through experience

• Evidence of continually developing professional knowledge

Experience:

• Comprehensive experience of the full array of financial transactions and accounts maintenance

• Knowledge and experience of statutory accounts preparation and an understanding of the relevant SORP and accounting standards

• Delivering Financial Management services in an organisation going through change

• Achieving challenging targets and objectives

• Financial reconciliation and statistical analysis

• Providing a customer based service

• Experience in setting budgets across capital and revenue headings

• Voluntary Sector or Housing Association experience (Desirable)

Knowledge/Skills:

• Good working knowledge of organisational Financial Management

• Working with computerised accounting systems and Microsoft based applications in particular Excel

• Knowledge of VAT

• Business focused approach to performance management

• Ability to speak Welsh (Desirable)

• Ability to deliver results to tight deadlines under pressure

• Sound numerical, reasoning and written communication skills

• Change management skills

• Able to set appropriate and challenging performance targets for own team and self

Leadership and Management:

• Ability to inspire, develop and motivate staff

• Promotes equality and diversity in all aspects of employment and service delivery

Personal Qualities:

• A strong commitment to high quality customer service

• Adopts a flexible approach to the requirements of the job

• Adapts positively to change

To apply for this Financial Accountant role, please submit your current CV and contact details online.

Orange Recruitment is advertising this position on behalf of our client. By clicking apply you accept that your application will be forwarded to only this client in order for them to consider you for the role.

Cyfrifydd Ariannol

Yn atebol i'r canlynol: Pennaeth Cyllid

Gradd: 25-29 (£25,302.76 - £27,929.51)

Oriau a math o gontract: 37 Awr, Llawn Amser, Parhaol

Lleoliad: Swyddfa Aberystwyth

Dyddiad cau: 31ain o Fawrth 2020

Diben cyffredinol:

Cynorthwyo'r Pennaeth Cyllid i sicrhau bod gwybodaeth briodol am faterion ariannol a busnes yn cael ei chynhyrchu mewn fformat a fydd yn hwyluso penderfyniadau ac yn cyfrannu at reolaeth ariannol gadarn y grwp.

Cymwysterau:

• Cymhwyster perthnasol mewn cyfrifyddu neu gymhwyster cyfwerth drwy brofiad

• Tystiolaeth bod gwybodaeth broffesiynol yn cael ei datblygu'n barhaus

Profiad:

• Profiad cynhwysfawr o ymdrin phob agwedd ar drafodion ariannol a gwaith cynnal a chadw cyfrifon

• Gwybodaeth a phrofiad ym maes paratoi cyfrifon statudol, a dealltwriaeth o'r safonau cyfrifyddu perthnasol a'r safonau perthnasol sy'n ymwneud 'r Datganiad o'r Arfer a Argymhellir (SORP)

• Profiad o ddarparu gwasanaethau ym maes rheolaeth ariannol mewn sefydliad sy'n mynd drwy gyfnod o newid

• Profiad o gyflawni amcanion a thargedau heriol

• Profiad o waith cysoni ariannol a dadansoddi ystadegau

• Profiad o ddarparu gwasanaeth sy'n seiliedig ar y cwsmer

• Profiad o bennu cyllidebau ar draws penawdau cyfalaf a refeniw

• Profiad o weithio yn y sector gwirfoddol neu mewn cymdeithas dai (Dymunol)

Gwybodaeth/Sgiliau:

• Gwybodaeth ymarferol dda am reolaeth ariannol mewn sefydliad

• Dealltwriaeth o weithio gyda systemau cyfrifyddu cyfrifiadurol a rhaglenni Microsoft, yn enwedig Excel

• Gwybodaeth am TAW

• Dull o reoli perfformiad sy'n canolbwyntio ar fusnes

• Y gallu i siarad Cymraeg (Dymunol)

• Y gallu i gyflawni canlyniadau'n unol therfynau amser tynn a than bwysau

• Sgiliau cadarn o ran rhifedd, rhesymu a chyfathrebu'n ysgrifenedig

• Sgiliau rheoli newid

• Y gallu i osod targedau priodol a heriol ar gyfer perfformiad personol a pherfformiad y tm

Arwain a Rheoli:

• Y gallu i ysbrydoli, datblygu a chymell staff

• Y gallu i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ym mhob agwedd ar waith cyflogi a darparu gwasanaethau

Rhinweddau Personol:

• Ymrwymiad cryf i wasanaeth o safon i gwsmeriaid

• Y gallu i ymateb yn hyblyg i ofynion y swydd

• Y gallu i addasu'n gadarnhaol i newid

Financial Accountant

Responsible to : Head of Finance

Grade: 25-29 (£25,302.76 - £27,929.51)

Hours and Contract Type: 37 Hours, Full Time, Permanent

Base: Aberystwyth Office

Closing Date: 31st March 2020 (midday)

Overall Purpose:

To support the Head of Finance in ensuring that appropriate financial and business information is produced in a format that will facilitate decision making and contribute to the sound financial management of the group.

Qualifications:

• Relevant accountancy qualification or equivalent through experience

• Evidence of continually developing professional knowledge

Experience:

• Comprehensive experience of the full array of financial transactions and accounts maintenance

• Knowledge and experience of statutory accounts preparation and an understanding of the relevant SORP and accounting standards

• Delivering Financial Management services in an organisation going through change

• Achieving challenging targets and objectives

• Financial reconciliation and statistical analysis

• Providing a customer based service

• Experience in setting budgets across capital and revenue headings

• Voluntary Sector or Housing Association experience (Desirable)

Knowledge/Skills:

• Good working knowledge of organisational Financial Management

• Working with computerised accounting systems and Microsoft based applications in particular Excel

• Knowledge of VAT

• Business focused approach to performance management

• Ability to speak Welsh (Desirable)

• Ability to deliver results to tight deadlines under pressure

• Sound numerical, reasoning and written communication skills

• Change management skills

• Able to set appropriate and challenging performance targets for own team and self

Leadership and Management:

• Ability to inspire, develop and motivate staff

• Promotes equality and diversity in all aspects of employment and service delivery

Personal Qualities:

• A strong commitment to high quality customer service

• Adopts a flexible approach to the requirements of the job

• Adapts positively to change

To apply for this Financial Accountant role, please submit your current CV and contact details online.

Orange Recruitment is advertising this position on behalf of our client. By clicking apply you accept that your application will be forwarded to only this client in order for them to consider you for the role.

Cyfrifydd Ariannol

Yn atebol i'r canlynol: Pennaeth Cyllid

Gradd: 25-29 (£25,302.76 - £27,929.51)

Oriau a math o gontract: 37 Awr, Llawn Amser, Parhaol

Lleoliad: Swyddfa Aberystwyth

Dyddiad cau: 31ain o Fawrth 2020

Diben cyffredinol:

Cynorthwyo'r Pennaeth Cyllid i sicrhau bod gwybodaeth briodol am faterion ariannol a busnes yn cael ei chynhyrchu mewn fformat a fydd yn hwyluso penderfyniadau ac yn cyfrannu at reolaeth ariannol gadarn y grwp.

Cymwysterau:

• Cymhwyster perthnasol mewn cyfrifyddu neu gymhwyster cyfwerth drwy brofiad

• Tystiolaeth bod gwybodaeth broffesiynol yn cael ei datblygu'n barhaus

Profiad:

• Profiad cynhwysfawr o ymdrin phob agwedd ar drafodion ariannol a gwaith cynnal a chadw cyfrifon

• Gwybodaeth a phrofiad ym maes paratoi cyfrifon statudol, a dealltwriaeth o'r safonau cyfrifyddu perthnasol a'r safonau perthnasol sy'n ymwneud 'r Datganiad o'r Arfer a Argymhellir (SORP)

• Profiad o ddarparu gwasanaethau ym maes rheolaeth ariannol mewn sefydliad sy'n mynd drwy gyfnod o newid

• Profiad o gyflawni amcanion a thargedau heriol

• Profiad o waith cysoni ariannol a dadansoddi ystadegau

• Profiad o ddarparu gwasanaeth sy'n seiliedig ar y cwsmer

• Profiad o bennu cyllidebau ar draws penawdau cyfalaf a refeniw

• Profiad o weithio yn y sector gwirfoddol neu mewn cymdeithas dai (Dymunol)

Gwybodaeth/Sgiliau:

• Gwybodaeth ymarferol dda am reolaeth ariannol mewn sefydliad

• Dealltwriaeth o weithio gyda systemau cyfrifyddu cyfrifiadurol a rhaglenni Microsoft, yn enwedig Excel

• Gwybodaeth am TAW

• Dull o reoli perfformiad sy'n canolbwyntio ar fusnes

• Y gallu i siarad Cymraeg (Dymunol)

• Y gallu i gyflawni canlyniadau'n unol therfynau amser tynn a than bwysau

• Sgiliau cadarn o ran rhifedd, rhesymu a chyfathrebu'n ysgrifenedig

• Sgiliau rheoli newid

• Y gallu i osod targedau priodol a heriol ar gyfer perfformiad personol a pherfformiad y tm

Arwain a Rheoli:

• Y gallu i ysbrydoli, datblygu a chymell staff

• Y gallu i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ym mhob agwedd ar waith cyflogi a darparu gwasanaethau

Rhinweddau Personol:

• Ymrwymiad cryf i wasanaeth o safon i gwsmeriaid

• Y gallu i ymateb yn hyblyg i ofynion y swydd

• Y gallu i addasu'n gadarnhaol i newid


Email me jobs relevant to my job search

  Back to the top