58 jobs - 4 added today
97652 registered Jobseekers
Recruiting? Call us on 01772 639042
Email me jobs relevant to my job search
9 months ago
Talent Finder
Salary: £17,874 - 19,860 per year
Location: Newport
Job type: Permanent
Contact: Recruitment Team
Category: Customer Service Jobs

WELSH SPEAKING CUSTOMER SERVICE 

Are you a Welsh Speaker? 

Do you wish to use your Welsh language skills whilst earning a living? 

Have you left or are about to leave full time education and are looking for that first job or a change of direction? 

Swyddle has a number of permanent jobs in the Newport/Cardiff east area for individuals who have good people skills and are dedicated to providing a high standard of service. 

YOUR ATTITUDE AND EXPERIENCE 

We’re looking for individuals who are dedicated to doing a great job and especially those with the following attributes: 

  • Experience of working in a customer focused workplace

  • The ability to develop lasting relationships with customers 

  • attention to detail 

  • Being able to work well with colleagues and share ideas, knowledge and experiences in order to get the best out of each other. 

  • The ability to adapt to a range changes in a dynamic organisation  

You will also be confident in speaking Welsh with customers and have good organisational and planning skills whilst arranging your work and to complete tasks within timeframes 

You will be expected to be willing to learn about elements of the organisation that will be new to you and develop your own knowledge and skills in terms of internal procedures and services on offer. 

Experience of providing a telephone-based service would be of advantage. 

AN ATTRACTIVE PACKAGE

You will be able to earn a starting salary of between £17,874 - £19,860 along with a reward package and wider benefits on top of this. You will also have the opportunity to train in other aspects of the business and progress to managerial roles.

APPLICATIONS

If you’d like an application pack please call us onor click the APPLY button below.


SWYDD GWASANAETH CWSMER CYMRAEG

Ydych chi’n gynghorydd gwasanaethau cwsmer sy’n siaradwr Cymraeg?

Ydych chi am ddefnyddio eich sgiliau iaith (ar lafar neu ysgrifenedig) wrth ennill cyflog?

Ydych chi wedi gadael neu ar fin gadael addysg llawn amser neu’n chwilio am gyfle gyrfa newydd?

Mae nifer o gyfleodd cynghorydd gwasanaethau cwsmer parhaol gan Swyddle yn ardal Caerdydd/Casnewydd i bobl sy’n hoff o weithio gyda phobl a darparu gwasanaethau o’r safon gorau.

EICH AGWEDD A’CH PROFIAD

Rydym yn chwilio am unigolion sydd ymroddedig i wneud gwaith arbennig ac yn enwedig unigolion sy’n:

  • gallu magu perthynas arbennig gyda chwsmeriaid

  • talu sylw i fanlyder

  • gallu cydweithio’n hwylus gyda chydweithwyr gan rannu syniadau, gwybodaeth a phrofiadau er mwyn i bawb gael y gorau o’i gilydd.

  • gallu addasu i wahanol sefyllfaeodd a phob math o newidadau

Byddwch hefyd yn hyderus wrth siarad Cymraeg â chwsmeriaid ac yn meddu ar sgiliau trefnu a chynllunio da gan drefnu eich gwaith er mwyn cwblhau tasgau’n brydlon.

Bydd disgwyl i chi fod yn barod i ddysgu am elfennau newydd o’r sefydliad a datblygu eich gwybodaeth a sgiliau o ran systemau a gwasanaethau. 

Bydd profiad o ddarparu gwasanaeth ar y ffôn yn fanteisiol. 

BUDDION

Bydd modd i’r cynghorydd gwasanaethau cwsmer llwyddiannus ennill cyfog rhwng £17,874 - £19,860 a derbyn pecyn gwobrwyo a buddion eraill ar ben hynny.  Bydd hefyd cyfle i chi hyfforddi mewn agweddau eraill o’r busnes a symud ymlaen i swyddi rheoli.  

CEISIADAU


Os hoffech becyn cais, ffoniwch ni arneu cliciwch y botwm CEISIO isod


Email me jobs relevant to my job search

  Back to the top